Jest to jedna z najważniejszych właściwości powierzchni płytek ceramicznych, która określa zastosowanie wybranego rodzaju płytek podłogowych do konkretnych pomieszczeń, zabezpieczając bezpieczny ruch w tych pomieszczeniach.

Przeciwpoślizgowość płytek ceramicznych określana jest głównie na podstawie norm niemieckich:

 • DIN 51 097 - określenie poślizgu na mokrej powierzchni, na których chodzi się bosą nogą
 • DIN 51 130 - określenie właściwości poślizgu do pomieszczeń roboczych i powierzchni ze zwiększonym ryzykiem poślizgnięcia się

Zgodnie z normą DIN 51 097 płytki są zaszeregowane do grupy oznaczonej literami ABC.

 • Grupa A - kąt poślizgu 12-18°
  płytki ceramiczne podłogowe, np. do pomieszczeń szatni, brodzików, basenów, gdzie głębokość nie przekracza 80 cm

 • Grupa B - kąt poślizgu 18-24°
  płytki ceramiczne podłogowe, np. pod prysznice, do basenów, saun, na schody wokół basenów

 • Grupa C - kąt poślizgu > 24°
  płytki ceramiczne podłogowe, np. na schody prowadzące do wody lub pod wodę, strome boki basenów

Zgodnie z normą DIN 51 130 płytki podłogowe są zaszeregowane do grup oznaczonych R 10
do R 13 (patrz rysunek).

 • Grupa R10 - kąt poślizgu 10-19°
  ceramiczne płytki podłogowe, np. do pomieszczeń magazynowych, małych kuchni

 • Grupa R11 - kąt poślizgu 19-27°
  ceramiczne płytki podłogowe, np. do kuchni, sanatoriów, do linii myjących, pralni i szlifierni.

 • Grupa R12 - kąt poślizgu 27-35° ceramiczne płytki podłogowe, np. do pomieszczeń do obróbki mięsa, dużych kuchni, mleczarni

 • Grupa R13 - kąt poślizgu > 35°
  ceramiczne płytki podłogowe, np. podłogi w rzeźniach, kręgielniach

Obok większych wymagań dotyczących przeciwpoślizgowości określany jest wymóg
dotyczący zdolności powierzchni reliefowej płytki przyjęcia do swoich zagłębień na powierzchni określonej ilości cieczy rozlanej na podłodze (najczęściej taki wymóg jest zgłaszany w zakładach przerabiających tłuszcz itd.). Właściwość tą, zgodnie z normą DIN 51 130, określa objętość zagłębienia w reliefie w cm3 na powierzchni płytki podłogowej 1 dm2 (drenaż powierzchniowy) i oznacza się literą V z właściwą cyfrą, np. V4.

W warunkach domowych nie ma zbyt wielu miejsc, w których konieczne byłoby stosowania specjalnych płytek antypoślizgowych, ale na pewno będą to schody zewnętrzne i dno brodziku, (jeżeli zdecydujemy się sami brodziki wyklejać płytkami ceramicznymi). Bez wątpienia wskazane jest stosowanie płytek antypoślizgowych lub utrudniających poślizg na tarasach (zwłaszcza otwartych bez zadaszenia) oraz przy wejściach do domów. Pojęcie płytki utrudniającej poślizg w normach, czy literaturze fachowej nie istnieje. Powierzchnie płytek są bardzo różne, śliskie nawet wtedy, kiedy są suche, są również powierzchnie jakby chropowate, szorstkie, przy czym producent nie określa ich jako antypoślizgowe, aczkolwiek ryzyko poślizgu na nich jest zdecydowanie mniejsze niż w pierwszym przypadku. Takie powierzchnie możemy sami bardzo łatwo wykryć. Wystarczy na powierzchnię płytki położyć monetę i delikatnie ją przesuwać, jeżeli wyczujemy opór wówczas będziemy mieli do czynienia właśnie z powierzchnią utrudniającą poślizg. Jeżeli już nie zdecydujemy się na zastosowanie typowych płytek antypoślizgowych, to warto spróbować tej hałupniczej metody, by chociaż częściowo zabezpieczyć się przed niepotrzebnym ryzykiem poślizgu.

Właściwy dobór płytki przeciwpoślizgowej do wyłożenia w pomieszczeniach roboczych, w których zachodzi niebezpieczeństwo poślizgnięcia się przedstawia załącznik do omawianej normy.
Więcej informacji...

Chlumczańskie Zakłady Ceramiczne oraz Keramika Horni Briza oferują wyroby z parametrami przeciwpoślizgowości testowanymi według wymienionej powyżej normy:

 • R1O - nieszkliwione płytki podłogowe Taurus i Primo Cotto;
 • R11 - nieszkliwone wysokospieczone płytki gresowe serii TAURUS o powierzchni reliefowej (relief SR1), nieszkliwione płytki spieczone serii GEMINI z reliefem SR4, SR6;
 • R12 - nieszkliwione wysokospieczone płytki gresowe serii TAURUS z powierzchnią reliefową (relief SR2, SR4)

W poniższej tabeli podajemy wartości przeciwpoślizgowości dla płytek nieszkliwionych podłogowych marki BohemiaGres i Keramika HOB.

 

Zgodnie z DIN 51 130
Powierzchnia
Wartość
Relief-typ
R
V
Taurus standard
R10
Taurus antypoślizg SR1
R11
V4
Taurus antypoślizg SR2
R12
V4
Taurus antypoślizg SR4
R12
V4
Taurus antypoślizg SR20
R13
V8
Gemini standard
Gemini antyposlizg R4
R11
Gemini antyposlizg R6
R11
Prima Cotto
R10